วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมการทำขนมไทย ตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ดีแมกซ์ รุ่นดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กบ 353 นม เลขรหัสพัสดุ 001 49 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเข้ากำจัดวัชพืชและดินที่อุดตันภายในทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนบ้านวัด ตาลาด ระหว่าง กม. ๒๐๗+๔๑๒ ถึง กม. ๒๐๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง