ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดบ้านวัด

  นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชน ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลเทพาลัย

  ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตามโครงการ" ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"

  สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567