เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :