เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]13
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]12
3 ชุมชนคนเทพาลัย รู้เท่าทันโรคมือ เท้า ปาก [ 26 ก.ค. 2566 ]11
4 มาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดภาวะโลกร้อนกัน [ 26 ก.ค. 2566 ]13
5 งดเหล้าเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]10
6 คนเทพาลัย ต้านภัยฝุ่น pm 2.5 ต้นไม้ลดฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 25 ก.ค. 2566 ]13
7 เตรียมพร้อมรับมือ ภาวะเอลนีโญ [ 24 ก.ค. 2566 ]14
8 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2566 ]18
9 ก่ารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 ก.ค. 2566 ]20
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 4 ก.ค. 2566 ]12
11 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]55
12 รายงานผลการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]8
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 14 มิ.ย. 2566 ]25
14 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่่อนกำหนด [ 9 มิ.ย. 2566 ]22
15 ้้เราจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร [ 5 มิ.ย. 2566 ]25
16 ชุมชนคนเทพาลัย รู้เท่าทันป้องกันโรคบรูเซลโลสิส [ 1 มิ.ย. 2566 ]23
17 สัญญาณเตือน คลอดก่อนกำหนด ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่่อนกำหนด [ 26 เม.ย. 2566 ]17
18 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566) [ 18 เม.ย. 2566 ]25
19 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ (รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล) [ 11 เม.ย. 2566 ]21
20 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21