เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 308 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]60
2 หนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]171
3 โครงสร้างเทศบาลตำบลเทพาลัย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล [ 21 เม.ย. 2565 ]99
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]128
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]100
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]106
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรควบคุมดูแลการผลิตและบริการจ่ายน้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]165
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 ม.ค. 2565 ]86
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรีอนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 12 ม.ค. 2565 ]85
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรควบคุมดูแลการผลิตและบริการจ่ายน้ำประปา ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]109
11 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]81
12 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อใช้ในการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน [ 1 ธ.ค. 2564 ]150
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]153
14 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรควบคุมดูแลการผลิตและบริการจ่ายน้ำประปา [ 30 พ.ย. 2564 ]151
15 ประกาศแบบบัญชีราการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕ [ 23 พ.ย. 2564 ]70
16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรควบคุมดูแลการผลิตและบริการจ่ายน้ำประปา [ 29 ต.ค. 2564 ]133
17 แจ้งผลการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 ต.ค. 2564 ]149
18 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]178
19 แผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]162
20 แผนการปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]161
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16