เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]6
5 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]5
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]12
7 เกณฑ์การรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พร้อมใบสมัคร [ 31 ต.ค. 2566 ]442
8 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]21
9 ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]16
10 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]4
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]18
12 เชิญชวนเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]39
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]37
14 ชุมชนคนเทพาลัย รู้เท่าทันโรคมือ เท้า ปาก [ 26 ก.ค. 2566 ]35
15 มาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดภาวะโลกร้อนกัน [ 26 ก.ค. 2566 ]37
16 งดเหล้าเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]113
17 คนเทพาลัย ต้านภัยฝุ่น pm 2.5 ต้นไม้ลดฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 25 ก.ค. 2566 ]35
18 เตรียมพร้อมรับมือ ภาวะเอลนีโญ [ 24 ก.ค. 2566 ]37
19 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2566 ]41
20 ก่ารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 ก.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22