เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
2 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ฉบับที่ 88/67 [ 27 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 15 พ.ค. 2567 ]6
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 15 พ.ค. 2567 ]5
5 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเทพาลัย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ [ 14 พ.ค. 2567 ]8
6 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน [ 2 พ.ค. 2567 ]8
7 ประกาศ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]33
8 สถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]10
9 คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 เม.ย. 2567 ]17
10 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2567 ]14
11 คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 5 เม.ย. 2567 ]16
12 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]13
13 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]13
14 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]14
15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]14
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]11
17 O21 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต [ 29 มี.ค. 2567 ]15
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 25 มี.ค. 2567 ]38
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 22 มี.ค. 2567 ]21
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2567 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24