เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้กำหนดจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนเป็นตัวแทนประชาชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดเลือกคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ทั้ง 9 ชุมชน

ระยะเวลาสมัครรับเลือก ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.

สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

ใบสมัครตามไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :