เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :