เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :