เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.9)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส.9)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :