เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :