เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :