เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๗) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๗) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :