เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๙) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๙) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :