เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพาลัย  ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  27  ตุลาคม  2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ประชุมจัดทำแผนการเงินประจำปี 2564 ฯลฯ

    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :