เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :