เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :