เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับบที่2) พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับบที่2) พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :