เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


โครงการรณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ตำบลเทพาลัย ปี 2563

    รายละเอียดข่าว

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพาลัย สนับสนุนงบประมาณ ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด
โครงการรณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ตำบลเทพาลัย ปี 2563
ในวันที่ 28 กันยายน 2563
ชุมชนคนเทพาลัยร่วมแรงร่วมใจดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพกันทุกๆ ท่านนะคะ


    เอกสารประกอบ โครงการรณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ตำบลเทพาลัย ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :