เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 11) วันที่ 2 กรกฎาคม2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 11) วันที่ 2 กรกฎาคม2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :