เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 3) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 3) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :