เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด เก็บตัวอย่างอาหารฯ


วันที่ 11-12 พฤศจิกายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อส่งตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง เพื่อส่งตรวจ ตามโปรแกรมการจัดเก็บของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา