เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]3
2 แผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
3 แผนการปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]6
4 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]8
5 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2564 ]6
6 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งว่าง) [ 30 ก.ค. 2564 ]18
7 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งว่าง) [ 22 ก.ค. 2564 ]17
8 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ผลการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนเมษา [ 22 ก.ค. 2564 ]18
9 จดหมายข่าวกองคลัง [ 16 ก.ค. 2564 ]19
10 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 2 ก.ค. 2564 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24