เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 เม.ย. 2564 ]4
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564(1ตุลาคม2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]20
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]35
4 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]37
5 มาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]19
6 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]40
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]43
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 21 ธ.ค. 2563 ]41
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]41
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19