เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งว่าง) [ 30 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งว่าง) [ 22 ก.ค. 2564 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ผลการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนเมษา [ 22 ก.ค. 2564 ]0
4 จดหมายข่าวกองคลัง [ 16 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งว่าง) [ 2 ก.ค. 2564 ]2
6 ผลการดำเนินการตัดต้นไม้ [ 24 มิ.ย. 2564 ]4
7 ผลการดำเนินการตัดต้นไม้ [ 23 มิ.ย. 2564 ]3
8 ผลการดำเนินการตัดต้นไม้ [ 14 มิ.ย. 2564 ]3
9 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22