เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรม สาธารณะประโยชน์
       วันที่ 7 เมษายน 2564 นำโดยนายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพาลัย และเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารช่างที่ ...
 
  กิจกรรม สาธารณะประโยชน์
  ขอเชิญพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่...
  ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย...
  กิจกรรมวันศุกร์แต่งกายชุดผ้าไทยมาปฏิบัติหน้าที่ตาม...
  "กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย"
  พิธีบวงสรวง”รำสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโ...
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภ...
  เทศบาลตำบลเทพาลัยล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบ...
  "กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย
   
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
นายเกษตร จิ้งหรีดเลี้ยงแล้วรวย