เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  เทศบาลตำบลเทพาลัยล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาล
       เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาล ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564 
 
  เทศบาลตำบลเทพาลัยล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบ...
  เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ...
  เทศบาลตำบลเทพาลัย ร่วมใจคัดแยกขยะ จัดเก็บกล่องเครื...
  เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดื...
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเ...
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...
  โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพป...
  เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บขยะบริเวณถนนเจนจบทิศ
  เทศบาลตำบลเทพาลัยจัดเก็บขยะกิ่งไม้ เส้นทางจัดเก็บท...
   
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
นายเกษตร จิ้งหรีดเลี้ยงแล้วรวย