เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 1 ต.ค. 2561 ]221
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]259
3 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 29 ก.ย. 2560 ]230
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 15 ก.พ. 2560 ]264
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 5 ต.ค. 2559 ]245
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 4 เม.ย. 2559 ]260
7 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 4 เม.ย. 2559 ]261
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 8 ม.ค. 2559 ]242
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ต.ค. 2557 ]245
10 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดส่วนราชการฯ (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560) [ 1 ต.ค. 2557 ]244