เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
งานทะเบียนราษฎร์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างบุคลากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 15 ม.ค. 2558 ]356
2 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานทะเบียน [ 15 ม.ค. 2558 ]288
3 แผนผังการปฏิบัติงานทะเบียน [ 5 ม.ค. 2558 ]223
4 การแจ้งเกิด [ 1 พ.ย. 2557 ]319
5 การแจ้งตาย [ 1 พ.ย. 2557 ]310
6 การแจ้งย้ายที่อยู่ [ 1 พ.ย. 2557 ]326
7 การทำบัตรประชาชน [ 1 พ.ย. 2557 ]332
8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]338
9 การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราฎร [ 1 พ.ย. 2557 ]317
10 การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน [ 1 พ.ย. 2557 ]332
 
หน้า 1|2