เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งที่ 3 [ 23 ก.ค. 2563 ]73
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]81
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (วันที่ 02 เมษายน 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]81
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]77
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง (วันที่ 08 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]81
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งที่ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]59
7 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]65
8 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]65
9 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]64
10 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]62
 
หน้า 1|2