เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]48
2 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]45
3 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และเริ่มต้นสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 7 พ.ค. 2564 ]44
4 แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]47
5 แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]47
6 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]45
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]47
8 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก [ 5 พ.ค. 2564 ]47
9 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย [ 3 พ.ค. 2564 ]46
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งที่ 3 [ 23 ก.ค. 2563 ]47
 
หน้า 1|2|3|4