เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอใช้เสียง [ 4 มิ.ย. 2563 ]20
2 แบบลงทะเบียนรับความช่วยเหลือประชาชน(ตนเอง) [ 4 มิ.ย. 2563 ]19
3 คำร้องทั่วไป [ 4 มิ.ย. 2563 ]19
4 หนังสือมอบอำนาจ(เด็กแรกเกิด) [ 4 มิ.ย. 2563 ]21
5 หนังสือมอบอำนาจ(เบี้ยยังชีพ) [ 4 มิ.ย. 2563 ]21
6 หนังสือมอบอำนาจช่วยเหลือผู้พิการ(โควิด 19) [ 4 มิ.ย. 2563 ]20
7 แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ (ไฟฟ้า) ทต.เทพาลัย [ 16 มิ.ย. 2560 ]22