เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2562 ]22
2 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2558 ]239
3 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ [ 1 ต.ค. 2558 ]218
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ก.ย. 2558 ]199
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ก.ย. 2558 ]181
6 การขอต่ออนุญาตบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ก.ย. 2558 ]216
7 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 30 ก.ย. 2558 ]219
8 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องเสียง [ 30 ก.ย. 2558 ]201
9 การจดทะเบียนยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ [ 2 ก.พ. 2558 ]189
10 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2557 ]234