เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]23
2 คู่มือการเบิกจ่าย 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]22
3 การกำหนดสมรรถนะหลัก และใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง [ 21 ต.ค. 2563 ]20
4 ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ [ 15 ก.ค. 2563 ]21
5 การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง [ 23 ก.พ. 2563 ]24
6 พฤติการณ์หรือการกระทำผิด "ละเมิด-วินัย":เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการคลัง [ 20 พ.ย. 2562 ]24
7 คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) [ 1 ต.ค. 2562 ]24
8 รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง [ 3 ก.ย. 2562 ]26
9 คู่มือการปฏิบัติงานการตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 5 ส.ค. 2562 ]25
10 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 2 ก.ค. 2562 ]28
 
หน้า 1|2|3