เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑๐) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]81
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๙) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]78
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๘) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ [ 21 เม.ย. 2563 ]79
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๗) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 26 มี.ค. 2563 ]76
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๖) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]79
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๕) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]77
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๔) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]76
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๓) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๑๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]79
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]77
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]79