เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 3) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]43
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 18) วันที่ 14 กรกฎาคม2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]43
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 17) วันที่ 25 กันยายน 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]42
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 16) วันที่ 23 กันยายน 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]42
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 15) วันที่ 21 กันยายน 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]40
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 14) วันที่ 17 กันยายน 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]45
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 13) วันที่ 28 สิงหาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]45
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 12) วันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]41
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 11) วันที่ 2 กรกฎาคม2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]38
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑๐) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]48
 
หน้า 1|2