เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]25
2 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 23 ก.พ. 2564 ]22
3 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการศึกษา [ 12 ม.ค. 2564 ]20
4 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาล [ 29 ธ.ค. 2563 ]19
5 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการประปา [ 29 ธ.ค. 2563 ]19
6 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองช่าง [ 25 ธ.ค. 2563 ]19
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2563 ]19
8 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 ธ.ค. 2563 ]19
9 ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลคม 2563 -ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]22
10 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคา 2563) ประจำปีงบปรพมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8