เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]36
2 การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสือสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]34
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]31
4 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 61 [ 5 ต.ค. 2560 ]168
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2560 ]21
6 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2560 ]141
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]229
8 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]209
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]209
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]224
 
หน้า 1|2