เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]16
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
3 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
4 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]88
5 การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสือสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]85
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]84
7 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการเลื่อนขั้น 61 [ 5 ต.ค. 2560 ]221
8 แผนพัฒนาบุคลากร 2561 - 2563 เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2560 ]72
9 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2560 ]197
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]280
 
หน้า 1|2