เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัยล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาล


เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาล ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564