เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


"กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส"


การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   
โดย นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  ได้ประชุมชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติ ของพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส