เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านนายรุ่งอรุณ เทพนอก บ้านวัด หมู่ที่ 9


วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายกนก นมเกษม รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย, นายกวีวัฒน์ รัตนวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย และนายสุรพงศ์ อารมย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านนายรุ่งอรุณ. เทพนอก  บ้านวัด  หมู่ที่ 9 จำนวน 3,000 บาท ตามระเบียบการช่วยเหลือฯ  สำหรับในส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ดำเนินการให้ จนท.เทศบาลฯช่วยเหลือซ่อมแซมให้สามารถอยู่อาศัยได้เรียบร้อยแล้ว