เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการตรวจสอบรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล 8


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการตรวจสอบรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล 8 บ้านนายถนอม หมั่นคง เพื่อดำเนินการทำความสะอาด เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ตามที่ได้รับแจ้งมา