เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564


วันพุธที่  9 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัย คณะหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู รวมถึงผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564