เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันพุธที่  9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ป้องกัน ช่วยดำเนินการในการตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย