เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


งานบำรุงรักษาและผลิตน้ำดื่มเทศบาล ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองแมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งานบำรุงรักษาและผลิตน้ำดื่มเทศบาล ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองแมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดระยะเวลาการผลิตน้ำดื่มจากเดิมที่ระบบกรองน้ำสามารถกรองน้ำได้น้อยลง