เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


งานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ดำเนินการบำรุงรักษาโคมไฟถนนสายถนนเทศบาล 5


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณูปโภค กองช่าง ได้ดำเนินการบำรุงรักษาโคมไฟถนนสายถนนเทศบาล 5 หน้าบ้านนางสมหวัง ไพรเขียว จำนวน 1 จุดและถนนเทศบาล 11 ก่อนถึงบ้านนายผิน ทนงูเหลือมจำนวน 1 จุด