เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


จัดเตรียมสถานที่กักตัวระดับตำบล


วันเสาร์ที่​ 10​ กรกฎาคม​ 2564
เทศบาลตำบลเทพาลัย​ โดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย​ สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด​ ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเพื่อมากักตัวและรักษาอาการโควิด-19​ ณ​ อาคารชัยเกิดผล​ วัดเทพาลัย​ ม.9​ ต.เทพาลัย​ อ.คง​ จ.นครราชสีมา​ ในการนี้เทศบาลตำบลเทพาลัย​ กราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดเทพาลัย​ที่อนุญาติให้ใช้สถานที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยโควิด-19ในครั้งนี้