เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฺฏิบัติตามมาตรการโควิด-19


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา(ฉบับที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก กันนะคะ