เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่  23  กรกฎาคม  2564  เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด และตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19