เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.) The makers อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ONLINE


วันที่ 23 กรกฎาคม2564 กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.) The makers อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ONLINE ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพาลัย