เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย


วันที่  28  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด