เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


วันที่  31  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัยดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย