เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2563


วันที่ 1 กันยายน  2563  เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากจุดรวบรวมในเขตเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2563. มารวบไว้เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการกับทาง อบจ.นม. ต่อไป กิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2563 และแผนการจัดเก็บฯ