เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บขยะบริเวณถนนเจนจบทิศ


แค่ทิ้งกันคนละชิ้น ขยะก็จะล้นเมือง ร่วมด้วยช่วยกัน คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้ภาชนะโฟม ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ร่วมใจทิ้งขยะลงถังขยะกันนะคะ ร่วมแรงร่วมใจ รักษาความสะอาดของบ้านเมืองเพืื่ออนาคตลูกหลานของเรากันนะคะ
วันที่ 8 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อถล.เทศบาลตำบลเทพาลัย ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณถนนเจนจบทิศภายในเขตเทศบาล ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" และตามโครงการการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2563