เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย