เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบ พีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 1,770 เมตร จากบริเวณอ่างเก็บน้ำลำละเลิง ถึง สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ 1 หมู่ที่ 9 [ 8 มี.ค. 2559 ]6
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างผิวจราจร ASPHALTIC ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 [ 14 ม.ค. 2559 ]7
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นบ่อขยะ (ช่วงต่อจากรั้วเดิม) บริเวณโรงคัดแยกขยะ ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 9 [ 14 ม.ค. 2559 ]7
4 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตู บานหน้าต่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 [ 14 ม.ค. 2559 ]8
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพร้อมระบบกรองน้ำเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 15 [ 7 ม.ค. 2559 ]6
6 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัยรายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]6
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก 219 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน [ 7 ก.ย. 2558 ]6
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2558 ]8
9 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย [ 4 ก.ย. 2558 ]6
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย)หมู่ที่ 15 [ 10 มิ.ย. 2558 ]13
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13