เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลเทพาลัย จัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2563


เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย จากจุดรวบรวมขยะอันตรายภายในเขตเทศบาล  มารวบรวมไว้ เพื่อรอการส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
2024-04-17
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-11
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06